Gjærum, R. G. (2015) «Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse», Nordic Journal of Art and Research, 4(2). doi: 10.7577/if.v4i2.1541.