Gjernes, L. M. (2017) «Å ta spørsmål om form på alvor», Nordic Journal of Art and Research, 6(1). doi: 10.7577/if.v6i1.1926.