Bendiksen, S. Åsgard (2017) «Tegnmakerens skrivelek: En a/r/tografisk studie av en fireårings tegnmaking i mulighetsrike verksteder», Nordic Journal of Art and Research, 6(1). doi: 10.7577/if.v6i1.1939.