Elo, J. og Kaihovirta, H. (2017) «Entreprenöriell bildkonst: En dialog om utbildning som mötesplats för entreprenörskap och bildkonst», Nordic Journal of Art and Research, 6(1). doi: 10.7577/if.v6i1.1972.