Uri, H. (2020) «Jeg håndhilser før jeg penetrerer: Vitenskapelig essay», Nordic Journal of Art and Research, 9(1). doi: 10.7577/information.3783.