Bråten, I. (2020) «Wunderkammer – Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder: Vitenskapelig esssay», Nordic Journal of Art and Research, 9(1). doi: 10.7577/information.3881.