Jonvik, M. (2020) «Eit skilt som prøver å vera eit skilt: Om kunstproduksjon i samarbeid mellom små og store vesen», Nordic Journal of Art and Research, 9(1). doi: 10.7577/information.3913.