Strøm, I. T. (2020) «Å styrke vennskap og forfølge artistdrømmer gjennom uformell musikalsk praksis: Musikalsk aktørskap i en krysskulturell kontekst», Nordic Journal of Art and Research, 9(1). doi: 10.7577/information.4000.