Aure, V. (2013) «Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis», Nordic Journal of Art and Research, 2(1). doi: 10.7577/if.v2i1.611.