[1]
R. G. Gjærum, «Mulighetsrommet i kunstdidaktikken: betraktninger av til-stede-værelse», information, bd. 4, nr. 2, des. 2015.