[1]
S. Åsgard Bendiksen, «Tegnmakerens skrivelek: En a/r/tografisk studie av en fireårings tegnmaking i mulighetsrike verksteder», information, bd. 6, nr. 1, jan. 2017.