[1]
I. T. Strøm, «Å styrke vennskap og forfølge artistdrømmer gjennom uformell musikalsk praksis: Musikalsk aktørskap i en krysskulturell kontekst», information, bd. 9, nr. 1, sep. 2020.