Østern, T. P. «Samtidsdans I møte Med Erfaringsrike Kropper - Inkluderende Kunstdidaktiske Grep I Dans». Nordic Journal of Art and Research, bd. 4, nr. 2, desember 2015, doi:10.7577/if.v4i2.1553.