Gjernes, L. M. «Å Ta spørsmål Om Form På Alvor». Nordic Journal of Art and Research, bd. 6, nr. 1, januar 2017, doi:10.7577/if.v6i1.1926.