Arnesen, J., og R. G. Gjærum. «#KunstInnsatsen: Estetiske Erfaringer Og skjønnsvurderinger Ved Asylmottak». Nordic Journal of Art and Research, bd. 6, nr. 1, mai 2017, doi:10.7577/information.v6i1.2152.