Bråten, I. «Wunderkammer – Ting- Og Kunnskapsorganisering I En Aktivitetsbasert Tidsalder: Vitenskapelig Esssay». Nordic Journal of Art and Research, bd. 9, nr. 1, mai 2020, doi:10.7577/information.3881.