Strøm, I. T. «Å Styrke Vennskap Og forfølge artistdrømmer Gjennom Uformell Musikalsk Praksis: Musikalsk aktørskap I En Krysskulturell Kontekst». Nordic Journal of Art and Research, bd. 9, nr. 1, september 2020, doi:10.7577/information.4000.