Aure, V. «Didaktikk – I Spennet Mellom Klassisk Formidling Og Performativ Praksis». Nordic Journal of Art and Research, bd. 2, nr. 1, juni 2013, doi:10.7577/if.v2i1.611.