Gjærum, Rikke Gürgens. «Mulighetsrommet I Kunstdidaktikken: Betraktninger Av Til-Stede-værelse». Nordic Journal of Art and Research 4, no. 2 (desember 17, 2015). åpnet desember 1, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/1541.