Arnesen, Jon, og Rikke Gürgens Gjærum. «#KunstInnsatsen: Estetiske Erfaringer Og skjønnsvurderinger Ved Asylmottak». Nordic Journal of Art and Research 6, no. 1 (mai 30, 2017). åpnet desember 1, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/2152.