Bråten, Ingvard. «Wunderkammer – Ting- Og Kunnskapsorganisering I En Aktivitetsbasert Tidsalder: Vitenskapelig Esssay». Nordic Journal of Art and Research 9, no. 1 (mai 21, 2020). åpnet januar 20, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/3881.