Jonvik, Merete. «Eit Skilt Som prøver å Vera Eit Skilt: Om Kunstproduksjon I Samarbeid Mellom Små Og Store Vesen». Nordic Journal of Art and Research 9, no. 1 (juni 6, 2020). åpnet januar 17, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/3913.