Strøm, Irene Trønnes. «Å Styrke Vennskap Og forfølge artistdrømmer Gjennom Uformell Musikalsk Praksis: Musikalsk aktørskap I En Krysskulturell Kontekst». Nordic Journal of Art and Research 9, no. 1 (september 14, 2020). åpnet januar 17, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/4000.