1.
Arnesen J, Gjærum RG. #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger ved asylmottak. information [Internett]. 30. mai 2017 [sitert 1. desember 2021];6(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/2152