1.
Jonvik M. Eit skilt som prøver å vera eit skilt: Om kunstproduksjon i samarbeid mellom små og store vesen. information [Internett]. 6. juni 2020 [sitert 20. januar 2021];9(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/3913