1.
Strøm IT. Å styrke vennskap og forfølge artistdrømmer gjennom uformell musikalsk praksis: Musikalsk aktørskap i en krysskulturell kontekst. information [Internett]. 14. september 2020 [sitert 20. januar 2021];9(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/4000