1.
DeNora T. Reasons for Hope. information [Internett]. 10. mai 2021 [sitert 13. juni 2021];10(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/4447