1.
Aure V. Didaktikk – i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. information [Internett]. 19. juni 2013 [sitert 23. januar 2021];2(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/information/article/view/611