Transaktionsomkostninger i frivillige sociale organisationer

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4559

Emneord (Nøkkelord):

Sociale investeringer, non-profit, administration

Sammendrag

Stigende brug af målrettede sociale investeringer har medført en relevant forskningsmæssig interesse for transaktionsomkostninger i sociale indsatser. Men hovedparten af forskningen er præget af to udfordringer: Dels at analyserne oftest begrænser sig til offentlige indtægtskilder og således udelader private kilder, dels at transaktionsomkostningerne måles ud fra selvdeklarerede oplysninger om administrative omkostninger.

Denne artikel bidrager til forskningsfeltet på to måder. For det første med en analysemodel, der samler private og offentlige indtægtskilder i én model, hvilket giver en unik mulighed for at sammenligne transaktionsomkostningerne fra disse to kilder. For det andet måles transaktionsomkostninger ud fra den faktiske udvikling i antallet af administrative akademiske årsværk i organisationerne. Derved opnås også en bedre kobling til teorien på området, som fokuserer på netop administrative medarbejdere.

Artiklens datagrundlag udgøres af et paneldatasæt for perioden 2012-17 med regnskabsoplysninger om indtægter i de landsdækkende frivillige sociale organisationer samt registeroplysninger fra Danmarks Statistik om medarbejderes uddannelse og timetal i de samme organisationer. Det vises, at målrettede projektmidler fra private kilder medfører markant højere transaktionsomkostninger end både statslige projektmidler og faste offentlige bevillinger, og at mindre organisationer generelt har højere omkostninger ved at skaffe finansiering end større organisationer med stordriftsfordele.

Statistikk

Laster statistikk…

Referanser

Andersen, L. L. (2019). Hybride civilsamfundsorganisationer under forandring: Neoliberale praksisser, marked og civil rettigheder. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4), 67–75.

Beck, N. (2001). Time-series-cross-section data: What have we learned in the past few years? Annual Review of Political Science, 4(1), 271–293. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.271

Beck, N., & Katz, J. N. (1995). What to do (and not to do) with time-series cross-section data. The American Political Science Review, 89(3), 634‒647. https://doi.org/10.2307/2082979

Boje, T. (2017). Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse. Hans Reitzels Forlag.

CFSA (2018). Tal om frivillighed i Danmark. Frivilligrapport 2016–2018. Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Chapman, T. (2018). Journeys and destinations: Using longitudinal analysis to explore how third sector organisational governance helps to navigate sustainable futures. Voluntary Sector Review, 8(1), 3–24. https://doi.org/10.1332/204080516X14799054697067

Christensen, L. P., Drescher, M., & Holm, M. L. (2017). Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse. Danmarks Statistik.

Clausen, M. R. (2021). How the funding of non-profit social organizations affects the number of volunteers. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. https://doi.org/10.1007/s11266-021-00321-1

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 386–405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Crowley, H. (2017). The enduring challenge of ‘wicked problems’: revisiting Rittel and Webber. Policy sciences, 50(4), 539–547. https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-017-9302

Den Sociale Investeringsfond (2019). Årsrapport for 2019. Den Sociale Investeringsfond.

DiMaggio, P., & Powell, W. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. The University of Chicago Press.

Dudkin, G., & Välilä, T. (2005). Transaction costs in public-private partnerships: a first look at the evidence (Economic and Financial Report, No. 2005/03). European Investment Bank. https://www.eib.org/attachments/efs/efr_2005_v03_en.pdf

Ejler, N., Seiding H. R., Bojsen, D. S., Nielsen, S. B., & Ludvigsen, F. (Red.) (2008). Når måling giver mening: resultatbaseret styring og dansk velfærdspolitik i forvandling. Jurist- og Økonomforbundet.

Enjolras, B., & Strømsnes, K. (2018). Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77264-6

Espersen, H. H., Andersen, L. L., Olsen, L., & Tortzen, A. (2018). Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde: En analyse af udviklingstendenser og behov for kontinuitet og forandring i nationale virkemidler. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/10833/2305406

Finansministeriet (2015). Afrapportering fra task force for satspuljen. Finansministeriet. https://fm.dk/media/16423/Afrapporteringfrataskforceforsatspuljen.pdf

FitzGerald, C., Carter, E., Dixon, R., & Airoldi, M. (2019). Walking the contractual tightrope: a transaction cost economics perspective on social impact bonds. Public Money and Management, 39(7), 458–467. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1583889

Frumkin, P., & Kim, M. T. (2002). The effect of government funding on nonprofit administrative efficiency: An empirical test. Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, Harvard University.

Gronbjerg, K. (1993). Understanding Nonprofit funding: Managing revenues in Social Service and Community Development Organisations. Jossey-Bass.

Greve, B. (1993). Skatteudgifter i teoretisk og empirisk belysning: et studie i ulighed og manglende styring av de offentlige udgifter og indtægter. Samfundslitteratur.

Henriksen, L. S., Koch-Nielsen, I., & Rosdahl, D. (2008). Formel and Informal Volunteering in a Nordic Context: The case of Denmark. Journal of Civil Society, 4(3), 193–209. https://doi.org/10.1080/17448680802559685

Ibsen, B. (Red.) (2020). Den frivillige kommune: samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor. Syddansk Universitetsforlag.

Kramer R. M. (1994). Voluntary Agencies and the Contract Culture: “Dream or Nightmare.” Social Service Review, 68(1), 33–60. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/604032

Kramer, R. (1990). Change and continuity in British voluntary organisations, 1976 to 1988. Voluntas, 1(2), 33–60. https://doi.org/10.1007/BF01397437

Kumlin, S., & Rothstein, B. (2005). Making and breaking social capital: The impact of welfare-state institutions. Comparative Political Studies 38(4), 339‒65. https://doi.org/10.1177/0010414004273203

Lichterman, P., & Eliasoph, N. (2014). Civic Action. The American Journal of Sociology, 120(3), 798–863. https://doi.org/10.1086/679189

McKay, K. A. (2013). Evaluating Social Impact Bonds as a New Reentry Financing Mechanism: A Case Study on Reentry Programming in Maryland. Department of Legislative Services, Office of Policy Analysis, Annapolis, Maryland. https://mgaleg.maryland.gov/Pubs/BudgetFiscal/2013-Evaluating-Social-Impact-Bonds.pdf

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1991). Institutionalized Organizations: Formal structure as Myth and Ceromony. I P. DiMaggio & W. Powell (Red.), The New Institutionalism in Organizational Analysis (s. 41-62). The University of Chicago Press.

Milbourne, L., & Murray, U. (2017). Civil society organizations in Turbulent times: A Gilded Web? Trebtham Books.

Mulgan, G. (2015). Social finance: Does ‘investment’ add value? I A. Nicholls, R. Paton & J. Emerson (Red.), Social Finance (s. 45‒64). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198703761.003.0002

Never, B., & de Leon, E. (2017). The Cost of Accountability for Small Service Contractors. Human Service Organizations Management, Leadership and Governance, 41(4), 403–415. http://dx.doi.org/10.1080/23303131.2017.1302899

Pandey, S., Cordes, J. J., Pandey, S. K., & Winfrey, W. F. (2018). Use of social impact bonds to address social problems: Understanding contractual risks and transaction costs. Nonprofit Management and Leadership, 28(4), 511–528. https://doi.org/10.1002/nml.21307

Petersen, O. H. & Bækkeskov, E. (2015). Transaktionsomkostninger ved offentlige udbud. Roskilde Universitet.

Pott, R. (2017). Less happy more often? Well-being in voluntary service organizations. I L. Milbourne & U. Murray (Red.), Civil society organizations in Turbulent times: A Gilded Web? (s. 167–182). Trebtham Books.

Salamon, L. M. (1987). Of Market Failure, Voluntary Failure, and Third-Party Government: Toward a Theory of Government-Nonprofit Relations in the Modern Welfare State. Journal of Voluntary Action Research, 16(1–2), 29–49. https://doi.org/10.1177/089976408701600104

Salway, M. (2017). Social investment as a new charity finance tool: Using both head and heart. CASS Centre for Charity Effectiveness, CASS Business School, City, University of London.

Smith S. R. (2018). The future of nonprofit human services. Nonprofit Policy Forum, 8(4), 369–389. https://doi.org/10.1515/npf-2017-0019

Vanneste, P., Puranam, P., & Kretschmer, T. (2014). Trust over time in exchange relationships: Meta-analysis and theory. Strategic management journal, 35(12), 1891–1902. https://doi.org/10.1002/smj.2198

Wang, N. (2007). Measuring Transaction Costs: Diverging Approaches, Contending Practices. Division af Labour & Transaction Costs, 2(2), 111–146. https://doi.org/10.1142/S0219871107000324

Warburton J., Moore M., & Oppenheimer M. (2018). Challenges to the Recruitment and Retention of Volunteers in Traditional Nonprofit Organizations. International Journal of Public Administration, 41(16), 1361–1373. https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1390581

Wijkström, F. (2011). “Charity Speak and Business Talk” The On-Going (Re)hybridization of Civil. I F. Wijkström & A. Zimmer (Red.), Nordic Civil Society at a Cross-Roads: Transforming the Popular Movement Tradition (s. 27–54). Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845231624

Wiley, K., & Berry, F. (2018). Compassionate Bureaucracy: Assuming the Administrative Burden of Policy Implementation. Nonprofit and voluntary sector quarterly 47(4_suppl), 55S–75S. https://doi.org/10.1177/0899764018760401

Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Simon and Schuster.

Wooldridge, J. (2016). Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cengage Learning

Nedlastinger

Publisert

2021-11-10

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by