Covid-19 i Danmark: Ind i og ud af krisen

Forfattere

  • Jørgen Grønnegaard Christensen Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7577/nat.4972

Emneord (Nøkkelord):

Demokratisk legitimitet, krisehåndtering, pandemi, regeringsorganisation, rutiner, tillid

Sammendrag

Artiklen giver først en kort oversigt over covid-19-håndteringens forløb fra krisens udbrud i 2020 til 2022, hvor der er en forventning om covid-19’s forvandling fra en alvorlig og svært kontrollabel sygdom til en endemisk viruslidelse. Næste afsnit gennemgår krisens politiske og administrative beslutningsprocesser, dels under selve krisen i strikt forstand, dels i den lange fase hvor det har handlet om administrativt og politisk at håndtere et samfundsproblem, som ikke ville gå væk. Det sidste afsnit tager krisehåndteringens ret alvorlige kvalitative aspekter op. Det drejer sig om de demokratiske problemer, som krisehåndteringen snarere end krisen aktualiserede, det faglige beslutningsgrundlag (sundhedsfagligt, juridisk, økonomisk og adfærdsvidenskabeligt) og endelig spørgsmålet om, hvordan man kvalitetssikrer krisehåndteringen.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Jørgen Grønnegaard Christensen, Aarhus Universitet

Jørgen Grønnegaard Christensen, Professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus universitet.

Referanser

Bendor, J. (2018). Bounded Rationality in Politics and Political Science. The Oxford Handbook of Behavioral Political Science. (Onlineudgaven 2020). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190634131.013.21 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190634131.013.21

Berlingske (11.08.2019). Interview med statsminister Mette Frederiksen.

Boin, A. (2017). The Politics of Crisis Management. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Beredskabsstyrelsen (2019). Retningslinjer for beredskabsstyring. København: Beredskabsstyrelsen.

Christensen, J. G., Jensen, J. A., Mortensen, P. B., & Pedersen, H. H. (2020). Når embedsmænd lovgiver. København: DJØF Forlag.

Christensen, J. G., & Petersen, N. (2005). Managing Foreign Affairs. København: Danish Institute for International Studies.

Christoffersen, J., & Jensen, S. B. (2020). Retsstaten og COVID-19. København: Tænketanken Justitia.

ECDC (2020). Detection of new SARS-2-CoV variants related to mink. Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink (europa.eu)

Finansministeriet (2015). KODEX VII. Syv centrale pligter. København: Finansministeriet.

Finansministeriet (2020a). Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende genåbning af Danmark. Den 6. maj 2020.

Finansministeriet (2020b). Rapport fra den økonomiske ekspertgruppe vedrørende udfasning af hjælpepakker. Den 27. maj 2020.

Folketinget (2021). Håndteringen af covid-19 i foråret 2020. Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19.

Jørgensen, F., Bor, A., Lindholt. M. F., & Petersen, M. B. (2021). Public support for government responses against COVID-19: assessing levels and predictors in eight Western democracies during 2020. West European Politics, 44(5–6), 1129–1158. https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1925821 https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1925821

Kristeligt Dagblad (29.01.2021). Interview med Søren Brostrøm.

Madsen, H. B. (2021). Tvang som led i undersøgelse og behandling efter epidemiloven. Ugeskrift for Retsvæsen U.2021B.205.

Mintz, A., Valentino, N. A., & Wayne, C. (2022). Beyond Rationality. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009029827 https://doi.org/10.1017/9781009029827

Nielsen, L. H. (2022). Danskernes smitteforebyggende adfærd og opfattelser. Aarhus: HOPE-projektet.

Petersen, M. B. (2021). COVID Trust the public with hard truths. Nature, 598, 237. https://doi.org/10.1038/d41586-021-02758-2 https://doi.org/10.1038/d41586-021-02758-2

Simon, H. A. (1964). On the concept of organizational goal. Administrative Science Quarterly, 9(1), 1–22. https://doi.org/10.2307/2391519 https://doi.org/10.2307/2391519

Statsministeriet (2020a). Pressemøde om COVID-19 den 11. marts 2020. Pressemøde om COVID-19 den 11. marts 2020 - Statsministeriet (stm.dk)

Statsministeriet (2020b). Statsminister Mette Frederiksens indledning på pressemøde i Statsministeriet om corona-virus den 6. april 2020. Statsminister Mette Frederiksens indledning på pressemøde i Statsministeriet om corona-virus den 6. april 2020 - Statsministeriet (stm.dk)

Sundhedsministeriet (2021). Vurdering ved genåbning fra faglig referencegruppe til COVID-19 nationalt varslingssystem. København: Sundhedsministeriet.

Sundheds- og Ældreministeriet (2020). Nationalt varslingssystem: Risikovurdering og tiltag til håndtering af COVID-19. København: Sundheds- og Ældreministeriet.

Sundhedsstyrelsen (2017). Planlægning af sundhedsberedskab – Vejledning til regioner og kommuner. København: Sundhedsstyrelsen.

Udenrigsministeriet (2016). Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. København: Udenrigsministeriet.

Vedby Rasmussen, M. (2021). Krisesamfundet. København: Informations Forlag.

Publisert

2022-06-30

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte vitenskapelige artikler

Cited by