(1)
Sopanen, P. Språkmedvetenhet I småbarnspedagogiskt Arbete – Finländska Daghemspedagogers Reflektioner. NBF 2019, 18.