Ackesjö, Helena. 2015. «Den Komplexa väven Att Organisera för Barns övergångar till Och från förskoleklass». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 11 (september). https://doi.org/10.7577/nbf.1323.