Olsson, Åsa. 2019. «Finns Det några Kompetenta Barn här? Pedagogers Gemensamma föreställningar Om Barn I Pedagogisk Dokumentation». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 18 (1). https://doi.org/10.7577/nbf.3089.