Aadland, Eli Kristin, Asle Holthe, Hege Wergedahl, og Eldbjørg Fossgard. 2014. «Fysiske Faktorers Betydning for Mattilbudet I Barnehagene - En Casestudie». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning 8 (desember). https://doi.org/10.7577/nbf.772.