Larsen, A. K. og Slåtten, M. V. (2017) «Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk», Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 14. doi: 10.7577/nbf.1811.