[1]
A. P. Råde, «Vilka kompetenser beskriver förskollärarstudenter att de erhåller genom examensarbetet?», NBF, bd. 18, nr. 1, feb. 2019.