Nome, D. Øystein. «De Yngste Barna Og Tingene Deres – En ANT-Analyse Av Lek I småbarnsavdelinger». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 14, mars 2017, doi:10.7577/nbf.1800.