Larsen, A. K., og M. V. Slåtten. «Jeg Er En sånn Hverdagspedagog! Barnehagestyreres Profesjonelle Handlingsrom for å Styrke barnehagelæreres Anvendelse Av fagspråk». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 14, juli 2017, doi:10.7577/nbf.1811.