Knudsen, I. M., og E. Eriksen Ødegaard. «Fotofloker: Vilkår for Barns Deltakelse når Digitale Bilder Tas I Bruk I Barnehagen». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 4, nr. 2, august 2011, s. 115-28, doi:10.7577/nbf.311.