Hognestad, K., og M. Bøe. «Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices». Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, bd. 8, desember 2014, doi:10.7577/nbf.492.