Essahli Vik, Nassira. «Den føyelige Pedagogen – Kartlegging Som Disiplinering Av Pedagogisk Praksis». Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 18, no. 1 (november 28, 2019). åpnet februar 25, 2021. https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/3013.