1.
Hognestad K, Bøe M. Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices. NBF [Internett]. 9. desember 2014 [sitert 12. april 2021];8. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/nbf/article/view/492