[1]
Sætra, E. and Stray, J.H. 2019. Læreplan og demokrati: Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 3, 1 (Mar. 2019), 3–18. DOI:https://doi.org/10.7577/njcie.2440.