[1]
Sætra, E. and Stray, J.H. 2019. Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 3, 1 (Mar. 2019), 19–32. DOI:https://doi.org/10.7577/njcie.2441.