[1]
Hovdhaugen, E. and Skålholt, A. 2019. Å forstå regionale forskjeller i gjennomføring i videregående opplæring. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 3, 3 (Dec. 2019), 24–42. DOI:https://doi.org/10.7577/njcie.3281.