[1]
Reegård, K., Rogstad, J. and Hegna, K. 2019. Stedlige perspektiver på skoleliv og yrkesfag. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 3, 3 (Dec. 2019), 1–7. DOI:https://doi.org/10.7577/njcie.3593.