[1]
Paul, E. 2022. Stödpraktiker i relation till arbetsplatsförlagt lärande i svensk gymnasial lärlingsutbildning. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 6, 3-4 (Sep. 2022). DOI:https://doi.org/10.7577/njcie.4842.