[1]
Tårnesvik, Åshild and Schmid, E. 2022. Å velge bort læring i skolen til fordel for læring i praksis: En casestudie om veien frem til fagbrev via praksisbrev. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 6, 3-4 (Sep. 2022). DOI:https://doi.org/10.7577/njcie.4849.