(1)
Sætra, E.; Stray, J. H. Læreplan og demokrati: Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. NJCIE 2019, 3, 3-18.