(1)
Sætra, E.; Stray, J. H. Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. NJCIE 2019, 3, 19-32.